Terug- en vooruitblik

Geschiedenis: het DNA

Voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving is het nodig om terug te kijken naar het DNA van de plek. De wijk Kamperpoort maakte al veel veranderingen door. Van onbebouwd gebied, tot industrie en later werd het een kantorenlocatie. De wens was er om dit stukje Kamperpoort te veranderen naar een woongebied dat goed past bij de hele wijk Kamperpoort. Zodat huidige én nieuwe bewoners en gebruikers zich hier thuis voelen.

image alt

Stip op de horizon

Na de eerste gesprekken met de gemeente Zwolle, de buurt en andere belanghebbenden, stelden de partijen Jansen Vastgoed, BPD Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer eind 2021-begin 2022 een gebiedsvisie op voor de Meeuwenlaan. De gemeente Zwolle deed dit voor het gebied de IJsselhallen. In deze gebiedsvisie wordt er een stip op de horizon gezet voor de manier waarop de buurt straks onderdeel zal worden van de wijk Kamperpoort. Ook staat hierin beschreven hoe je straks kunt wonen, ideeën voor de openbare ruimte en hoe energie,- mobiliteits-, en duurzaamheidsstrategieën een plek zullen krijgen.

Bekijk de gebiedsvisie
image alt

Samen ontwikkelen

Tijdens dit proces van de gebiedsvisie betrokken we zoveel mogelijk omwonenden, (toekomstige) bewoners en andere belanghebbenden bij de planuitwerking. We organiseerden verschillende bijeenkomsten (fysiek en online) waarbij we belangstellenden hebben gevraagd een enquête in te vullen over hoe ze graag willen wonen en recreëren in het nieuwe gebied. Dit leverde voor ons mooie inzichten op.

image alt

Weer een stap verder

De afgelopen periode werkten de initiatiefnemers van de Meeuwenlaan de plannen verder uit. Het doel is om te komen tot een zogenaamd Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP). Dit is een volgende stap na de gebiedsvisie waarin er bijvoorbeeld staat hoe de bouwblokken eruit komen te zien. Waar de wandelpaden, wegen en sport-en speelplekken liggen. Welke type woningen er komen en ook meer informatie over parkeren en hoe de energie geregeld wordt.

Om het gebied nog beter te leren kennen, is er een aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van bodem, water, ecologie, geluid en mobiliteit.

image alt

In gesprek met elkaar

Begin 2023, was het moment gekomen om de huidige stand van zaken voor te leggen aan omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden. Voor een zo’n optimaal mogelijk plan is het nodig om de kennis en de wensen van deze mensen te weten. Daarom horen we graag wat men belangrijk vindt voor enerzijds een mooi nieuw woongebied en anderzijds een goede aansluiting van dit woongebied op de bestaande wijk.

Denk ook mee door actief deel te nemen aan de geplande informatieavonden. Laat je gegevens achter en blijf op de hoogte wanneer de volgende zal plaatsvinden. Tot dan!

Een flinke stadsbuurt Meeuwenlaan
Meer weten? Nieuwsoverzicht