Update over de ontwikkelingen aan de Meeuwenlaan

19 september '23

In 2022 is de Gebiedsvisie Meeuwenlaan, ‘Een Flinke Buurt’ afgerond en vastgesteld. Daarna zijn wij als initiatiefnemers (BPD Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer) gestart met de vervolgfase: het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, oftewel het ROP. Op dit moment hebben we te maken met enkele marktfactoren, zoals hoge bouwkosten en hogere hypotheekrentes, die ervoor zorgen dat we extra werk te doen hebben om het project haalbaar te maken. Dit zorgt ervoor dat we het ROP op dit moment nog niet kunnen afronden.

Onderzoek haalbaarheid plan

We hebben de afgelopen periode gebruikt om de stand van zaken van het project scherp te krijgen en gaan het komende half jaar gebruiken om te onderzoeken hoe we de haalbaarheid kunnen vergroten.

Fijne nieuwe stadsbuurt

Het doel blijft om van Meeuwenlaan een fijne nieuwe stadsbuurt te maken welke een goede toevoeging is voor Kamperpoort. We gaan de komende tijd aan de slag om het plan haalbaar te maken en we streven ernaar om het ROP in de eerste helft van 2024 te kunnen afronden. Als wij weer nieuws over het proces of de inhoud hebben, ontvang je van ons een nieuw bericht.

Informatie voor jou! Omwonenden
Wanneer gebeurt wat? Planning Meeuwenlaan